SE language switcher

da da da de nl

Rekommendationer

Allmän information
Svenska Spikmattan kan användas av personer i alla åldrar. Vi rekommenderar dock ej att barn under 5 år ligger på spikmattan. Barn som använder spikmattan bör göra det under uppsikt av vuxen. Den som vill ha en mildare akupressureffekt tar kläder eller ett tunt tyg emellan. Svenska Spikmattan används 20-40 minuter per gång, varje dag eller vid behov. Du finner detaljerade anvisningar under respektive produkt.

Då behandling med Svenska Spikmattan (för rygg eller Disc) kan sänka blodtrycket, ska man efter användning resa sig långsamt upp. De som tar blodtryckssänkande mediciner bör kontrollera blodtrycket vid regelbunden användning, så att en ev. nedjustering av medicineringen kan göras.

Fråga alltid din läkare om du är osäker, innan påbörjad användning av spikmatteprodukter.

- Stå ej på spikmattor
- Ligg ej på spikmattor på mage eller mot ansikte
- Använd inte spikmattor när du framför ett fordon då du kan bli dåsig eller somna.
- Använd inte spikmattor mot skadad hud

Specifik information
Lider du av något av följande, är det viktigt att du läser nedanstående information.
- koagulationsdefekter 
- svåra eksem eller hudskador
- psoriasis
- psykos eller schizofreni
- MS, parkinson, epilepsi etc.
- känselbortfall
- gravid fram till 4:e månaden

Viktigt
Personer med känslig hud bör vara försiktiga och alltid ha ett tyg emmellan eller en T-shirt då de börjar använda spikmattor.

Personer med koagulationsdefekter (Blödarsjuka) eller personer som står under behandling med koagulationshämmare (blodförtunnande medel) ska inte påbörja användning av spikmatta utan att rådfråga läkare först, då det i vissa fall föreligger risk för hudblödningar och blåmärken. Dessa personer ska använda spikmatta med tyg eller kläder emellan. De första gångerna är det också lämpligt att spikmattan används under kortare tid än initialt rekommenderat.

Personer med allergiska ryggeksem samt de med generell psoriasis bör iaktta stor försiktighet och alltid använda tyg eller kläder samt använda spikmattan under kortare tid än initialt rekommenderat, för att därefter själva hitta optimal behandlingstid.

Spikmattor skall inte användas vid psykotiska tillstånd.

Gravida fram till 4:e månaden bör ej använda Svenska Spikmattan, baserat på "försiktighetsprincipen".

Personer med MS, parkinsons, epileptiker etc, ska inta använda spikmattor då de är ensamma, då en spasm skulle kunna medföra skada.

Personer med neurologiska känselbortfall ska alltid använda tyg emellan.

Whiplash och kroniska besvär i nacken
Personer med whiplashskada eller liknande, kan bli bli yra och får ibland ont i nacken i början av behandlingsperioden. Detta kommer sig av att nacken är ett viktigt balansorgan. När man är kroniskt spänd i nacke och axlar har muskulaturen ”tvingat” in nacken i ett nytt läge. När sedan muskulaturen blir avslappnad uppstår en ny balans vilket kan ge yrsel. Denna yrsel är ofarlig och kommer successivt att försvinna, efterhand som musklerna kring nacken blir mindre spända. Ligg då ca 15 minuter, varannan dag och öka användandet efter hand som yrseln/värken avtar.

Fibromyalgi
De som lider av Fibromyalgi är ofta smärtöverkänsliga och bör använda Svenska Spikmattan FLEX, samt använda en T-shirt för att dämpa akupressureffekten.

Förvaring
Förvara alltid spikmatteprodukter med piggarna nedåt eller mot en vägg. Låt dem aldrig ligga framme med piggarna uppåt. Förvaras utom räckhåll för små barn.

Rengöring
Vid behov spolas spikmatteprodukterna i duschen med varmt vatten. Diskmedel eller tvål kan användas vid behov. Produkterna tål även att "spritas".

 

Rådfråga i första hand alltid din läkare före användning. 

Har du andra funderingar kring användandet av spikmattan så kontakta oss gärna här

img_divider